4Veld partner in COVIAS

Op 1 januari 2019 ging COVIAS van start!

Covias is een vergaande samenwerking tussen 7 organisaties actief in de Geestelijke Gezondheidszorg, waarbij voor de doelgroep “personen met een ernstige psychiatrische aandoening” (EPA) een nieuw, geïntegreerd aanbod wordt uitgewerkt, bestaande uit 4 pijlers:

4Veld vzw is één van de partners die zich in Covias geëngageerd heeft en zal zich voortaan profileren als deel uitmakend van Covias.
Een van deze stappen is het realiseren van een eenduidig beeld, uitstraling en IT-omgeving, onder meer wat betreft website, email, …

We verwijzen u dan ook graag verder naar de website van Covias.

4Veld partner in COVIAS Read More »