Visie en missie

Op maandag 22 oktober 2012 werd een herwerking van de opdrachtverklaring goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

Opdrachtverklaring ifv cliënten

De vzw 4Veld is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen het P.C. Sint-Amandus en C.G.G. Prisma en richt zich tot de doelgroep van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Als partner in diverse netwerken bieden we een kleinschalige en huiselijke zorg aan, waarbij nabijheid en laagdrempeligheid in onze begeleiding kernwaarden zijn.

Cliënten kunnen beroep doen op een of meerdere van onze deelwerkingen:

  • Woonbegeleiding (en huisvesting),
  • Arbeidszorg,
  • Vrije tijd en ontmoeting,
  • Psychiatrische expertise en ondersteuning van netwerken

Vanuit een multidisciplinair team bieden we ‘begeleiding op maat‘ aan, waarbij het welzijn, zoals de cliënt en zijn omgeving dit beleeft, centraal staat.

In overleg met de cliënt verkennen we hiertoe welke verwachtingen en wensen hij heeft. We betrekken voor de cliënt betekenisvolle personen en vormen met hen een versterkend netwerk dat de cliënt ondersteunt in het opnemen van zijn verschillende rollen in de maatschappij.

De verwachtingen en wensen van de cliënt zetten we samen met hem om in een traject- of begeleidingsplan, gebaseerd op zijn competenties en vaardigheden, zonder zijn beperkingen en belemmeringen uit het oog te verliezen. We bespreken mogelijke alarmsignalen op voorhand en plannen proactief mogelijke interventies en reacties op deze signalen.

Op regelmatige basis evalueren we samen met de cliënt het traject- of begeleidingsplan en ijken we de vooropgestelde doelstellingen.

Steeds zoekend naar een evenwicht op zoveel mogelijk levensdomeinen willen we betekenisvol zijn in onze relatie met de cliënt.

Opdrachtverklaring ifv medewerker

De vzw 4Veld beoogt ook voor de medewerkers een open, warm, respectvol en professioneel werkklimaat te creëren. Hierbij staan een sfeer van vertrouwen en authenticiteit centraal.

In dialoog met elkaar en met respect voor de competenties en vaardigheden, maar ook de beperkingen en belemmeringen van elk individu, ondersteunen we het professioneel traject van elke medewerker. Op regelmatige basis bespreken we samen dit traject en evalueren we vooropgestelde doelstellingen.

Scroll to Top