Historiek 4Veld vzw

4Veld is een vzw, ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus en Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Prisma, in het kader van een ‘initiatief beschut wonen’.

Het was reeds op 7 februari 1983, enige tijd voor het regelgevende kader er was, dat de eerste cliënten hun intrek namen in de allereerste woning van ‘Beschut Wonen’.

Vrij snel na de opstart van Beschut Wonen werd het project geconfronteerd met de problematiek van cliënten die geen behoefte meer hadden aan dagbehandeling in het psychiatrisch centrum en waarvoor geen alternatieve dagbesteding kon worden gevonden. Als antwoord op deze nood werd in 1986 een tweede peiler uitgebouwd, het activiteitencentrum ‘De Klus‘.

In de periode die volgde, tot juli 1990, groeide het project gestaag uit tot een ‘capaciteit’ van 32 plaatsen ‘Beschut Wonen’.

In juli 1990 werd het KB voor de verplichte reconversie van ziekenhuisbedden naar ‘alternatieve’ woon- en zorgvormen ondertekend. Binnen dit wettelijk kader van het KB van 10 juli 1990, betreffende de normering van de initiatieven beschut wonen, heeft ons project een erkenning voor 125 plaatsen Beschut Wonen verworven.

Deze 125 plaatsen zijn vandaag verspreid over 24 woningen, gelegen in de regio Beernem, Wingene, Hertsberge en Torhout.

De nood aan een laagdrempelig aanloopadres en aan activiteiten in de sfeer van ontmoeting, ontspanning en vrije tijd resulteerden in 1995 tot de oprichten van een derde peiler, het ontmoetingscentrum ”t Kloppertje’. Naast het sociaal cafetariagebeuren die plaats vond in ’t Kloppertje, werd er ook een hele waaier aan activiteiten georganiseerd. Hierbij denkend aan uitstapjes, participatie in extern, in de maatschappij, georganiseerde activiteiten, filmavond, clubwerking (kaarten, schaken, PC, …), reizen, …

Om participatie van de cliënten bij het organiseren van deze activiteiten te bevorderen werd in 2000 de vrijetijdswerkgroep ‘4×4‘ opgestart. Deze werkgroep bestaat uit een evenwichtige samenstelling van vrijetijdscoaches en cliënten.

Op 1 april 2000 werd het project Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie‘ (PZT) opgericht. In het kader van een actieonderzoek ‘Psychiatrische Thuiszorg’ werd binnen de Brugse regio een samenwerkingsverband opgericht: het project Psychiatrische Thuiszorg regio Brugge-Beernem.

Op 6 juni 2011 werd het projectvoorstel Netwerk GGZ regio Noord-West-Vlaanderen‘ in het kader van artikel 107 van de ziekenhuiswetgeving weerhouden als te realiseren. 4Veld is een actief participerende partner in dit project, ondermeer in de vorm van 1 FTE in het mobiel behandelteam (Functie 2b).

Op 1 januari 2012 werd een formele samenwerking met het CGG Noord-West-Vlaanderen gestart, dit voor de realisatie van een Buddywerking in de regio Beernem-Houtland.

Met ingang van 1 juli 2018 werd vzw 4Veld erkend als AMA-begeleider. Hierdoor is het mogelijk cliënten met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden en begeleiden voor wat betreft ArbeidsMatige Activiteiten (AMA).

Op 1 januari 2019 ging Covias van start. Covias is een vergaande samenwerking tussen 7 organisaties actief in de Geestelijke Gezondheidszorg, waarbij voor de doelgroep “personen met een ernstige psychiatrische aandoening” (EPA) een nieuw, geïntegreerd aanbod wordt uitgewerkt, bestaande uit 3 pijlers:

vzw 4Veld is één van de partners die zich in Covias geëngageerd heeft en zal zich voortaan profileren als deel uitmakend van Covias.

Scroll to Top